बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत Statutory Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

03/06/2021 10/06/2021 पहा (2 MB)
सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत AMRS Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत AMRS Audit करिता सनदी लेखापाल नियुक्तीसाठी अर्ज मागणी करिता निविदा प्रक्रिया

03/06/2021 10/06/2021 पहा (3 MB)
सि.सि.टी.व्ही व यु.पी.एस करिता दरपत्रक मागविण्या बाबत

सि.सि.टी.व्ही व यु.पी.एस करिता दरपत्रक मागविण्या बाबत

12/03/2021 16/03/2021 पहा (2 MB)
रेतीघाट लिलावाची जाहिरात

रेतीघाट लिलावाची जाहिरात

16/02/2021 04/03/2021 पहा (1 MB)
रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात

रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात

23/01/2021 09/02/2021 पहा (5 MB)
रेतीघाट लिलावाची जाहिरात

रेतीघाट लिलावाची जाहिरात

24/12/2020 05/01/2021 पहा (3 MB)
वन स्टॉप सेंटर करिता अंमलबजावणी संस्था निवडबाबत

वन स्टॉप सेंटर करिता अंमलबजावणी संस्था निवडबाबत

16/06/2020 25/06/2020 पहा (420 KB)
शुद्धीपत्रक

Tender ID- 2020_CHDPR_571846_1

29/04/2020 15/05/2020 पहा (758 KB)
शुद्धीपत्रक

Tender ID- 2020_CHDPR_571844_1

29/04/2020 15/05/2020 पहा (713 KB)
ई-लिलाव सुचना क्र. चंद्रपूर/भद्रावती/01/2019-20

ई-लिलाव सुचना क्र. चंद्रपूर/भद्रावती/01/2019-20

05/03/2020 16/03/2020 पहा (200 KB)