बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तालुका व्यवस्थापक (वनहक्क) पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 31/01/2024 29/02/2024 पहा (235 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया – 2023 चे अनुषंगाने निवडसुची प्रसिद्ध करण्याबाबत. 31/01/2024 28/02/2024 पहा (307 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना

20/12/2023 31/01/2024 पहा (722 KB)
तालुका व्यवस्थापक पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखतीची दिनांक, वेळ व ठिकाण

तालुका व्यवस्थापक पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखतीची दिनांक, वेळ व ठिकाण

02/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया – 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेचा निकाल व मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी. 15/01/2024 31/01/2024 पहा (680 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेकरीता प्रवेश पत्र व आवश्यक सुचना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया 2023 चे अनुषंगाने लेखी परीक्षेकरीता प्रवेश पत्र व आवश्यक सुचना

04/01/2024 13/01/2024 पहा (7 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया

06/11/2023 20/11/2023 पहा (483 KB)
तालुका व्यवस्थापक (वनहक्क) भरती प्रक्रीया

तालुका व्यवस्थापक (वनहक्क) भरती प्रक्रीया

11/09/2023 25/09/2023 पहा (78 KB)
साधन व्यक्तींची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

साधन व्यक्तींची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

08/09/2023 14/09/2023 पहा (8 MB)
सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया करीता साधन व्यक्तींची जाहिरात

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया करीता साधन व्यक्तींची जाहिरात

11/08/2023 04/09/2023 पहा (4 MB)