बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
चंद्रपूर जिल्हयात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची कलम 25 (3) सीआरपीसी प्रमाणे नेमणुक करणेबाबत. 27/01/2023 10/02/2023 पहा (2 MB)
तालुका व्यवस्थापक पदाची अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

तालुका व्यवस्थापक पदाची अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

24/12/2021 30/12/2022 पहा (411 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – पदभरती 2021-22 करिता सूचना क्र. 5 व अंतिम पात्र / अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – पदभरती 2021-22 करिता सूचना क्र. 5 व अंतिम पात्र / अपात्र यादी

14/06/2022 22/06/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – भर्ती 2021-22 सूचना आणि पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – भर्ती 2021-22 सूचना आणि पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

24/03/2022 31/03/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती, अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती, अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

28/02/2022 04/03/2022 पहा (431 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – रिक्त पदांसाठी जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – रिक्त पदांसाठी जाहिरात

21/02/2022 28/02/2022 पहा (2 MB)
कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

10/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

13/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

18/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
तालुका व्यवस्थापक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

तालुका व्यवस्थापक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

18/10/2021 31/12/2021 पहा (7 MB)