बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. जिल्हाधिकारी महोदयांचा मतदानाच्या आवाहनबाबतचा संदेश

मा. जिल्हाधिकारी महोदयांचा मतदानाच्या आवाहनबाबतचा संदेश

18/04/2024 20/04/2024 पहा (243 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची अधिसुचना

मौजा – धानोरा ता. राजुरा

14/03/2024 31/03/2024 पहा (1 MB)
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

13/01/2024 15/03/2024 पहा (1,022 KB)
तालुका व्यवस्थापक ((वनहक्क) ) या पदासाठी मार्कशीटचे प्रकाशन

तालुका व्यवस्थापक ((वनहक्क) ) या पदासाठी मार्कशीटचे प्रकाशन

17/01/2024 14/03/2024 पहा (263 KB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसुचना ता. राजुरा

मौजा – भेंडाळा

11/01/2024 26/01/2024 पहा (664 KB)
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

12/01/2023 31/12/2023 पहा (319 KB)
स्थानिक सुट्टया सन-2023

स्थानिक सुट्टया सन-2023

03/02/2023 31/12/2023 पहा (523 KB)
स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम व ललित वांड्.मयाच्या ग्रंथाची यादी

स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम व ललित वांड्.मयाच्या ग्रंथाची यादी

01/12/2023 11/12/2023 पहा (908 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 15/09/2023 15/10/2023 पहा (4 MB)
मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

21/09/2023 28/09/2023 पहा (600 KB)