बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम 19 ची अधिसुचना

मौजा – भेंडाळा व बेरडी ता. राजुरा

23/08/2023 08/09/2023 पहा (872 KB)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम २५(३) अंतर्गत विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदाच्या मुलाखती मध्ये पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी 01/05/2023 22/06/2023 पहा (1 MB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदाकरिता आक्षेप घेतलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र अर्जाची यादी 19/04/2023 25/05/2023 पहा (720 KB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

मौजा – कारगाव

09/05/2023 25/05/2023 पहा (1 MB)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 25 (3 ) अंतर्गत विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 19/04/2023 24/05/2023 पहा (450 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाकरिता आलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र अर्जाची यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाकरिता आलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र अर्जाची यादी

27/02/2023 09/03/2023 पहा (414 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल २०२२-23 (नदीपात्रातील वाळूचे उत्खनन आणि इतर गौण खनिजे)

अभिप्रायासाठी, कृपया miningofficer.chanda@gmail.com वर ईमेल पाठवा

08/12/2022 07/01/2023 पहा (10 MB)
चंद्रपूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची निवड करणेबाबत जाहिरात

चंद्रपूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची निवड करणेबाबत जाहिरात

07/12/2022 03/01/2023 पहा (694 KB)
ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

12/01/2022 31/12/2022 पहा (321 KB)
स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

01/02/2022 31/12/2022 पहा (557 KB)